Heyawake


Dịch trang này.

Special thanks to Khoa27 for the translation

Heyawake là một câu đố logic với quy luật đơn giản và cách giải thử thách

Luật của Heyawake rất đơn giản:
Bạn sẽ phải điền các ô của bảng bằng màu đen và màu trắng theo luật như sau:
- Vùng có số cho biết số ô màu đen cần phải điền.
- Hai ô màu đen không thể đặt ngang hoặc đặt dọc.
- Các ô màu trắng theo một đường thẳng không thể qua 3 vùng.
- Tất cả các ô màu trắng phải được kết nối thành một nhóm duy nhất.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Heyawake

 

Đặc biệt Mỗi tháng Heyawake - Jun 01, 2024

Chia sẻChia sẻ
Progress Permalink: Progress Screenshot:

Hướng dẫn bằng video


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-06-18 05:46:27

vi.puzzle-heyawake.com
Tắt quảng cáo