Heyawake


Dịch trang này.

Special thanks to Khoa27 for the translation

Heyawake là một câu đố logic với quy luật đơn giản và cách giải thử thách

Luật của Heyawake rất đơn giản:
Bạn sẽ phải điền các ô của bảng bằng màu đen và màu trắng theo luật như sau:
- Vùng có số cho biết số ô màu đen cần phải điền.
- Hai ô màu đen không thể đặt ngang hoặc đặt dọc.
- Các ô màu trắng theo một đường thẳng không thể qua 3 vùng.
- Tất cả các ô màu trắng phải được kết nối thành một nhóm duy nhất.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Heyawake


6x6 Dễ Heyawake | 6x6 Trung bình Heyawake | 6x6 Khó Heyawake | 8x8 Dễ Heyawake | 8x8 Trung bình Heyawake | 8x8 Khó Heyawake | 10x10 Dễ Heyawake | 10x10 Trung bình Heyawake | 10x10 Khó Heyawake | 15x15 Dễ Heyawake | 15x15 Trung bình Heyawake | 15x15 Khó Heyawake | 20x20 Dễ Heyawake | 20x20 Trung bình Heyawake | 20x20 Khó Heyawake

Tháng này
1. Oryn
148
00:04.67
2. Truth-or-Peace
101
00:06.85
3. gabobr
11
00:07.46
4. cryozentro
103
00:07.54
5. beatrixwashere
38
00:08.03
6. ysbg0426
16
00:08.77
7. Viktor Herskedal
56
00:08.83
8. Tomek 00:10.16
9. Jack63kids
95
00:11.70
10. Unequivocal
30
00:11.81
11. grimmgirlfandom
90
00:12.05
12. TheFangSome13
87
00:13.69
13. KillerBee
101
00:13.88
14. jvwake
22
00:13.94
15. Orio
29
00:14.29
16. bwangarang
33
00:14.69
17. Lukič
8
00:14.73
18. MisterBarbarian 00:17.63
19. S Otenkiya
26
00:18.19
20. ScorpionMax 00:20.71
Tuần này
1. Tomek 00:10.16
2. jvwake
22
00:14.55
3. bwangarang
33
00:14.69
4. grimmgirlfandom
90
00:16.69
5. Jack63kids
95
00:18.95
6. AMA17Cordoba 00:52.03
7. milessmiles
10
01:51.41
8. Navaneeth
4
02:03.81
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. jaybrainer
192
00:01.42
2. vowels
203
00:02.50
3. daanbe
175
00:02.91
4. Unequivocal
30
00:03.43
5. soy
124
00:03.48
6. qqwref
259
00:03.55
7. Teal
56
00:03.57
8. numbrr
245
00:03.68
9. BingBongBob
107
00:03.70
10. procrastinator3000
112
00:04.17
AO5
1. jaybrainer
192
00:01.52
2. vowels
203
00:02.85
3. daanbe
175
00:03.67
4. BingBongBob
107
00:03.75
5. Unequivocal
30
00:03.88
6. soy
124
00:03.89
7. numbrr
245
00:04.43
8. qqwref
259
00:04.50
9. procrastinator3000
112
00:04.70
10. PuzzleMaestro
56
00:05.11
AO12
1. jaybrainer
192
00:01.85
2. vowels
203
00:03.60
3. soy
124
00:04.28
4. Unequivocal
30
00:04.44
5. procrastinator3000
112
00:05.13
6. qqwref
259
00:05.31
7. daanbe
175
00:05.37
8. Make
237
00:05.46
9. numbrr
245
00:05.60
10. PuzzleMaestro
56
00:05.61
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
40
00:00.009
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-06-18 04:50:37

vi.puzzle-heyawake.com
Tắt quảng cáo