Heyawake


Dịch trang này.

Special thanks to Khoa27 for the translation

Heyawake là một câu đố logic với quy luật đơn giản và cách giải thử thách

Luật của Heyawake rất đơn giản:
Bạn sẽ phải điền các ô của bảng bằng màu đen và màu trắng theo luật như sau:
- Vùng có số cho biết số ô màu đen cần phải điền.
- Hai ô màu đen không thể đặt ngang hoặc đặt dọc.
- Các ô màu trắng theo một đường thẳng không thể qua 3 vùng.
- Tất cả các ô màu trắng phải được kết nối thành một nhóm duy nhất.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Heyawake
Kích thước:6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 365,070
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,539,278
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 9,042,815
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,966,665
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 4,287,367
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 3,342,591
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 127,797
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,763,017
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 2,790,915
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 8,201,845
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 1,636,754
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,211,226
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,959,860
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 11,432,396
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,182,871
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 5,468,009
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 5,373,117
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 2,553,898
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 2,604,668
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 3,183,463

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-06-18 06:13:20

vi.puzzle-heyawake.com
Tắt quảng cáo