Heyawake


Dịch trang này.

Special thanks to Khoa27 for the translation

Heyawake là một câu đố logic với quy luật đơn giản và cách giải thử thách

Luật của Heyawake rất đơn giản:
Bạn sẽ phải điền các ô của bảng bằng màu đen và màu trắng theo luật như sau:
- Vùng có số cho biết số ô màu đen cần phải điền.
- Hai ô màu đen không thể đặt ngang hoặc đặt dọc.
- Các ô màu trắng theo một đường thẳng không thể qua 3 vùng.
- Tất cả các ô màu trắng phải được kết nối thành một nhóm duy nhất.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Heyawake
Kích thước:6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 12,370,953
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 3,965,546
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 5,854,636
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 9,252,668
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 1,158,435
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 1,024,867
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 8,423,334
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 12,932,751
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 11,375,114
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 5,237,613
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 10,661,529
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 12,694,987
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 659,483
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 11,535,460
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 982,773
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 4,996,934
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 1,079,453
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 2,603,044
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 8,066,430
6x6 Dễ Heyawake ID của câu đố: 4,570,512

Một số trò chơi khác:  hide show

2022-12-04 12:24:53

vi.puzzle-heyawake.com
Tắt quảng cáo