Heyawake


Dịch trang này.

Special thanks to Khoa27 for the translation

Heyawake là một câu đố logic với quy luật đơn giản và cách giải thử thách

Luật của Heyawake rất đơn giản:
Bạn sẽ phải điền các ô của bảng bằng màu đen và màu trắng theo luật như sau:
- Vùng có số cho biết số ô màu đen cần phải điền.
- Hai ô màu đen không thể đặt ngang hoặc đặt dọc.
- Các ô màu trắng theo một đường thẳng không thể qua 3 vùng.
- Tất cả các ô màu trắng phải được kết nối thành một nhóm duy nhất.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Heyawake


6x6 Dễ Heyawake | 6x6 Trung bình Heyawake | 6x6 Khó Heyawake | 8x8 Dễ Heyawake | 8x8 Trung bình Heyawake | 8x8 Khó Heyawake | 10x10 Dễ Heyawake | 10x10 Trung bình Heyawake | 10x10 Khó Heyawake | 15x15 Dễ Heyawake | 15x15 Trung bình Heyawake | 15x15 Khó Heyawake | 20x20 Dễ Heyawake | 20x20 Trung bình Heyawake | 20x20 Khó Heyawake

Tháng này
1. malevelynt
8
00:05.11
2. Make
162
00:05.29
3. SliverHawk's sweethe...
127
00:07.36
4. gabobr 00:08.47
5. Sun Ocean Beach
151
00:09.42
6. Dorice
148
00:10.48
7. Icay
94
00:10.54
8. Carbon
29
00:10.55
9. MathMachine6 00:10.77
10. Daniel Brighton
23
00:12.02
11. LukasMo
62
00:13.12
12. Tomek 00:13.16
13. TheBigMD
63
00:15.05
14. stevethesquid
44
00:15.90
15. Truth-or-Peace
35
00:19.86
16. peha13
129
00:20.68
17. pigliyl
24
00:21.29
18. BigMonke136 00:25.15
19. Catman6094 00:28.88
20. IzAlexandre2
80
00:29.55
Tuần này
1. Make
162
00:05.29
2. gabobr 00:10.48
3. Carbon
29
00:10.55
4. MathMachine6 00:10.77
5. Tomek 00:14.55
6. Catman6094 00:28.88
7. sudokumister
30
00:33.42
8. lyzking 00:34.84
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. gabobr 00:10.48
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. jaybrainer
88
00:03.23
2. Teal
56
00:03.57
3. daanbe
132
00:03.80
4. soy
77
00:04.12
5. vowels
171
00:04.35
6. procrastinator3000
77
00:04.62
7. PuzzleMaestro
51
00:04.83
8. qqwref
204
00:05.17
9. poepjes
35
00:05.85
10. NooM
187
00:05.93
AO5
1. jaybrainer
88
00:03.46
2. soy
77
00:04.26
3. procrastinator3000
77
00:04.70
4. vowels
171
00:04.72
5. daanbe
132
00:04.75
6. PuzzleMaestro
51
00:05.11
7. qqwref
204
00:05.66
8. NooM
187
00:06.11
9. malevelynt
8
00:06.69
10. Make
162
00:06.80
AO12
1. jaybrainer
88
00:03.98
2. soy
77
00:04.85
3. procrastinator3000
77
00:05.13
4. PuzzleMaestro
51
00:05.61
5. vowels
171
00:06.31
6. NooM
187
00:06.42
7. qqwref
204
00:06.45
8. daanbe
132
00:06.63
9. Make
162
00:07.62
10. malevelynt
8
00:07.88
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-04 13:01:50

vi.puzzle-heyawake.com
Tắt quảng cáo